Česko-anglické gymnázium s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 1. 2.

Nepřítomné třídy -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.V Bes Bes Bes Bes Bes
Nepřítomní učitelé -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Čihovská Eliška .... .. - Pech Pech <> - -
Hucková Zdeňka Kom Měšť Hoff - -
Klier Petr - .. >>
Pustinová Libuše .. Pech Mara Tům .... >> .... ..
Štětková Andrea .. .. - Erh Erh - .. ..
Valladares Amy D. - Pech Klo Kub Kub .. - Muc - - - -
Místnosti mimo provoz -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IV Bes Bes Bes Bes Bes
Změny v rozvrzích učitelů
Dočkálková Veronika
6 výměna << VV 1.V VV z 10.2. 5. hod
Erhart Lukáš
4 spojeno (Ště os) Tv 7.V (TvD) SSV
5 spojeno (Ště os) Tv 5.V (TvD) SSV
Hoffmann Daniel
4 supl. (Huc BesD) Čj 3. 3.r za odpadlou
4 odpadá Vo 4.V
6 změna Aj 5.V (A) 3.r
Hucková Zdeňka
9 přesun >> Th 2. na 31.1. 2. hod
2. - 6. les.Beseda
Kubešová Nina
3 spojeno (Vall PedD) Aj 3.V (A) III
4 supl. (Vall PedD) GBK 8.V (GB)+ Poč1 za odpadlou
6 výměna >> Aj 1.V (B) na 10.2. 5. hod
Klier Petr
4. - 6. les.Beseda
Kloudová Štěpánka
2 spojeno (Kom) Ak 6.V (B) I
2 supl. (Vall PedD) Ak 6.V (A) I za odpadlou
Komůrková Kristýna
2 supl. (Huc BesD) Čj 7.V VII za odpadlou
2 odpadá Ivt 6.V (B) změna hodiny
Maradová Monika
3 supl. (Pust os) Bi 6.V VI za odpadlou
Marušincová Irena
7 přesun >> Th 1.V na 31.1. 4. hod
Mašek Petr
7 přesun >> Th 7.V na 31.1. 4. hod
Měšťanová Květa
3 supl. (Huc BesD) ČJcv 8.V Poč4 za odpadlou
3 odpadá Čj 4.V
Muckley Stephen
7 spojeno (Vall PedD) Ak 1. (A) II
Pechová Jana
1 spojeno (Vall PedD) Aj 1. (B) Poč3
2 supl. (Pust os) Čj 3.V III za odpadlou
2 odpadá Aj 4.V (B)
4 spojeno (Čih os) Aj 6.V (B) VI
5 spojeno (Čih os) Aj 2.V (A) II
Starčevská Lucie
7 výměna << Bi 2.V I z 9.2. 1. hod
Tůmová Květa
4 supl. (Pust os) Ch 2. 4.r za odpadlou
8 přesun << Ch 6.V 4.r z 9. hod
9 přesun >> Ch 6.V na 8. hod
Valladares Amy D.
-1. - 11. les.Obecný pedagogický dohled
Žák Václav
7 výměna >> HV 2.V na 9.2. 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.
1 Aj B Poč3 spojí Pech (Vall)
7 Ak A II spojí Muc (Vall)
1.V
1 Tv TvD odpadá (Ště)
2 Tv TvD odpadá (Ště)
6 VV VV výměna << Doč z 10.2. 5. hod
6 Aj B výměna >> na 10.2. 5. hod
6 Aj A výměna >> na 10.2. 5. hod
7 Th přesun >> na 31.1. 4. hod
2.
4 Ch 4.r supluje Tům (Pust)
9 Th přesun >> na 31.1. 2. hod
2.V
5 Aj A II spojí Pech (Čih)
7 Bi I výměna << Star z 9.2. 1. hod
7 HV výměna >> na 9.2. 1. hod
3.
4 Čj 3.r supluje Hoff (Huc)
3.V
2 Čj III supluje Pech (Pust)
3 Aj A III spojí Kub (Vall)
4.
4 GBK GB Poč1 supluje Kub (Vall)
5 GBK GB odpadá (Vall)
6 Th přesun >> na 31.1. 3. hod
4.V
1 M odpadá (Pust)
2 Aj A odpadá (Čih)
7 Tv TvD odpadá (Ště)
8 Tv TvD odpadá (Ště)
2. - 6. les. Beseda
5.V
5 Tv TvD SSV spojí Erh (Ště)
6 Aj A 3.r změna Hoff
6.V
2 Ak B I spojí Klo (Kom)
2 Ak A I supluje Klo (Vall)
3 Bi VI supluje Mara (Pust)
4 Aj B VI spojí Pech (Čih)
8 Ch 4.r přesun << Tům z 9. hod
8 M odpadá (Pust)
9 Ch přesun >> na 1.2. 8. hod
7.V
2 Čj VII supluje Kom (Huc)
4 Tv TvD SSV spojí Erh (Ště)
7 Th přesun >> na 31.1. 4. hod
8.V
3 ČJcv Poč4 supluje Měšť (Huc)
4 GBK GB Poč1 supluje Kub (Vall)
5 GBK GB odpadá (Vall)
6 Th přesun >> na 31.1. 3. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou