Česko-anglické gymnázium s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 11. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Čihovská Eliška >> - ....
Draslarová Eva -
Hartman David ....
Klier Petr ....
Mašek Petr ....
Pechová Jana ....
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Crhová Eva
6 změna Nj 5.V (NJz)+ SamS
Čihovská Eliška
5 přesun << Aj 1.V (A) I z 2. hod
5 přesun >> Aj 5.V (B) na 7. hod
6 změna Aj 2.V (A) Poč2
7 přesun << Aj 5.V (B) DisV z 5. hod
Draslarová Eva
6. les.Pohotovost ve škole
Hartman David
4 přesun << Fy 2.V II z 5. hod
5 přesun << Ivt 2.V (A) Poč1 z 7. hod
5 přesun >> Fy 2.V na 4. hod
6 změna Ivt 2.V (B) Poč1
7 přesun >> Ivt 2.V (A) na 5. hod
8 odpadá PřCn 2.V (PřFy) zrušeno
3. les.Pohotovost ve škole
Klier Petr
3 změna D 1.V I
4. les.Pohotovost ve škole
Kulíková Markéta
1 odpadá VV 2.V zrušeno
2 výměna >> VV 2.V na 3. hod
3 výměna << VV 2.V VV z 2. hod
Maradová Monika
2 výměna << Ch 2.V II z 3. hod
3 výměna >> Ch 2.V na 2. hod
Mašek Petr
6 změna Z 1.V I
5. les.Pohotovost ve škole
Měšťanová Květa
1 přesun << Čj 2.V II z 13.5. 7. hod
Pechová Jana
2 přesun << Čj 1.V I z 7. hod
7 přesun >> Čj 1.V na 2. hod
8 přesun >> Th 1.V na 13.5. 1. hod
1. les.Pohotovost ve škole
Pustinová Libuše
2 změna Fy 2. SamS
3 změna M 4.V SamS
4 změna M 1.V I
Rawitscher Karey
5 navíc Ak 2.V (B) II
7 odpadá Ak 2.V (B1) zrušeno
Starčevská Lucie
8 odpadá PřCn 2.V (PřBi) zrušeno
Tůmová Květa
8 odpadá PřCn 2.V (PřCH) zrušeno
Whiteside Ludmila
2 přesun >> Aj 1.V (B) na 5. hod
4 přesun << Aj 3.V (AJB) DisV z 5. hod
5 přesun << Aj 1.V (B) Jaz z 2. hod
5 přesun >> Aj 3.V (AJB) na 4. hod
Žák Václav
1 změna HV 1.V I
Změny v rozvrzích tříd
1.
6 Nj NJz SamS změna Crh
1.V
1 HV I změna VŽák
2 Čj I přesun << Pech z 7. hod
2 Aj A přesun >> na 11.5. 5. hod
2 Aj B přesun >> na 11.5. 5. hod
3 D I změna Kli
4 M I změna Pust
5 Aj A I přesun << Čih z 2. hod
5 Aj B Jaz přesun << Whit z 2. hod
6 Z I změna Maš
7 Čj přesun >> na 11.5. 2. hod
8 Th přesun >> na 13.5. 1. hod
2.
2 Fy SamS změna Pust
2.V
1 Čj II přesun << Měšť z 13.5. 7. hod
1 VV odpadá (Kul)
2 Ch II výměna << Mara z 3. hod
2 VV výměna >> na 11.5. 3. hod
3 VV VV výměna << Kul z 2. hod
3 Ch výměna >> na 11.5. 2. hod
4 Fy II přesun << Hart z 5. hod
5 Ak B II navíc Raw
5 Ivt A Poč1 přesun << Hart z 7. hod
5 Fy přesun >> na 11.5. 4. hod
6 Aj A Poč2 změna Čih
6 Ivt B Poč1 změna Hart
7 Ak B1 odpadá (Raw)
7 Ivt A přesun >> na 11.5. 5. hod
8 PřCn PřFy odpadá (Hart)
8 PřCn PřBi odpadá (Star)
8 PřCn PřCH odpadá (Tům)
3.V
4 Aj AJB DisV přesun << Whit z 5. hod
5 Aj AJB přesun >> na 11.5. 4. hod
4.V
3 M SamS změna Pust
5.V
5 Aj B přesun >> na 11.5. 7. hod
6 Nj NJz SamS změna Crh
7 Aj B DisV přesun << Čih z 5. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou