Česko-anglické gymnázium s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 24. 4.

Nepřítomné třídy -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl
3.V Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl Engl
Nepřítomní učitelé -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Crhová Eva .. - .... .. .... .. -
Drsová Klára .. Pust .. Tům .... - .. ..
Hartman David - - - - - -
Hoffmann Daniel - .. - .. - -
Klier Petr - .. Muc - .. Erh - - - - - -
Kloudová Štěpánka - - .. -
Marušincová Irena - Mara .. .. ..
Měšťanová Květa - .... .. .. Tům - - - - - - -
Rawitscher Karey - - - - - -
Soukup Pavel - - - - - - - -
Starčevská Lucie - - .. Šed .... -
Štětková Andrea - Erh .. - Erh Erh
Valladares Amy D. .. <> .. <>
Vejsada Marek Šed .. - .... .. ..
Místnosti mimo provoz -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.r ZKNJ ZKNJ ZKNJ ZKNJ ZKNJ
Stu ZKNJ ZKNJ ZKNJ ZKNJ ZKNJ
Změny v rozvrzích učitelů
Crhová Eva
7 odpadá Nj 1. (NJ)
Čihovská Eliška
2 výměna << Aj 5.V (B) II z 4. hod
4 navíc Aj 4.V (A) IV
4 přesun << Aj 4.V (B) IV z 5. hod
4 výměna >> Aj 5.V (B) na 2. hod
5 přesun >> Aj 4.V (B) na 4. hod
Draslarová Eva
6 odpadá SPD 6.V (A) zrušeno
7 navíc SPD 6.V (A) Poč4
7 změna SPD 6.V (B) Poč4
Erhart Lukáš
4 spojeno (Ště PedD) Tv 6.V (TvD) SSV
4 změna Tv 6.V (TvH) SSV
5 supl. (Kli Engl) VZ 1.V I za odpadlou
5 odpadá Tv 1. (TVH)
7 spojeno (Ště PedD) Tv 5.V (TvD) VS1
8 spojeno (Ště PedD) Tv 5.V (TvD) VS1
Escobar Castillo Javier Jesus
4 přesun >> Šj 2. (ŠJ) na 5. hod
5 navíc Nj 2. (NJ) V
5 přesun << Šj 2. (ŠJ) V z 4. hod
7 odpadá Šj 1. (ŠJ)
Hoffmann Daniel
1 přesun << Zsv 5.V V z 25.4. 9. hod
1 odpadá Vo 3.V
Hucková Zdeňka
2 výměna >> Čj 5.V na 4. hod
4 výměna << Čj 5.V V z 2. hod
9 odpadá Čj 1.
Kloudová Štěpánka
4 změna Glo 8.V (Glo)+ III
5 změna Glo 8.V (Glo)+ III
6 přesun << Aj 6.V (A) Poč3 z 7. hod
7 přesun >> Aj 6.V (A) na 6. hod
Komůrková Kristýna
1 odpadá M 1.
3 navíc M 1.V I za odpadlou
Lhotková Danuše
4 navíc Geo 2. Poč2 za odpadlou
Maliariková Lenka
8 přesun >> Šj 7.V (ŠJ) na 22.4. 1. hod
Maradová Monika
1 změna BisN 4. (BiSn)+ 1.r
2 změna BisN 4. (BiSn)+ 1.r
3 odpadá Bi 1.
4 supl. (Maru ZkNJ) Nj 2.V (NJ) Poč1 za odpadlou
4 odpadá Ch 3.V
5 přesun >> Bi 2. na 23.4. 4. hod
6 výměna << PřC 2. (B) 1.r z 8. hod
7 přesun << Ch1 7.V (CH1)+ VII z 9. hod
8 výměna >> PřC 2. (B) na 6. hod
9 přesun >> Ch1 7.V (CH1)+ na 7. hod
Marušincová Irena
1 odpadá Nj 6.V (NJB) zrušeno
Muckley Stephen
2 supl. (Kli Engl) D2 7.V (D2)+ III za odpadlou
2 odpadá Ak 1. (B)
3 odpadá Aj 3.V (B)
4 změna SncK 8.V (Snc)+ 1.r
Pechová Jana
6 výměna >> Aj 2. (A) na 8. hod
8 výměna << Aj 2. (A) Jaz z 6. hod
Pustinová Libuše
1 přesun >> M 4.V na 5. hod
2 supl. (Drs nem) Fy 4.V Poč2 za odpadlou
5 přesun << M 4.V IV z 1. hod
Šedivý Zbyněk
4 supl. (Vej Prez) M2 7.V (M2)+ VII za odpadlou
6 supl. (Star Prez) Bi 1.V I za odpadlou
před 4. hod dohled Dozor PŘÍZEMÍ  
Štětková Andrea
7. les., 6. les., 5. les., 3. les., 8. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Tůmová Květa
4 supl. (Drs nem) M 1.V (A) I za odpadlou
4 spojeno (Měšť Engl) M 1.V (B) I
6 výměna << PřC 2. (A) CHL z 8. hod
7 přesun << Ch2 7.V (CH2)+ 1.r z 9. hod
8 výměna >> PřC 2. (A) na 6. hod
9 přesun >> Ch2 7.V (CH2)+ na 7. hod
Valladares Amy D.
2 výměna << Aj 5.V (A) V z 4. hod
2 odpadá Ak 1. (A)
8 výměna << Aj 2. (B) VII z 6. hod
Žák Václav
7 odpadá HV 3.V
8 odpadá HV 3.V
Změny v rozvrzích tříd
1.
8. les., 11. les., 3. les., 6. les., 9. les., 7. les., 1. les., 4. - 5. les., -1. les., 10. les., 2. les. England
1.V
3 M I navíc Kom
3 M B odpadá (Drs)
3 Čj A odpadá (Měšť)
4 M A I supluje Tům (Drs)
4 M B I spojí Tům (Měšť)
5 VZ I supluje Erh (Kli)
6 Bi I supluje Šed (Star)
7 Th odpadá (Drs)
2.
4 Geo Poč2 navíc Lh
4 Nj NJ odpadá (Crh)
4 Šj ŠJ přesun >> na 24.4. 5. hod
5 Nj NJ V navíc Cas
5 Šj ŠJ V přesun << Cas z 4. hod
5 Bi přesun >> na 23.4. 4. hod
6 PřC B 1.r výměna << Mara z 8. hod
6 PřC A CHL výměna << Tům z 8. hod
6 Aj A výměna >> na 24.4. 8. hod
6 Aj B výměna >> na 24.4. 8. hod
8 Aj A Jaz výměna << Pech z 6. hod
8 Aj B VII výměna << Vall z 6. hod
8 PřC B výměna >> na 24.4. 6. hod
8 PřC A výměna >> na 24.4. 6. hod
2.V
4 Nj NJ Poč1 supluje Mara (Maru)
5 NjKn NJ odpadá (Maru)
3.
2 D2 D2 III supluje Muc (Kli)
4 M2 M2 VII supluje Šed (Vej)
5 Bi2 Bi2 odpadá (Star)
6 ZSV2 ZSV2 odpadá (Hoff)
7 Ch1 CH1 VII přesun << Mara z 9. hod
7 Ch2 CH2 1.r přesun << Tům z 9. hod
8 Fj FJ odpadá (Maru)
8 Nj NJ odpadá (Crh)
9 Ch1 CH1 přesun >> na 24.4. 7. hod
9 Ch2 CH2 přesun >> na 24.4. 7. hod
3.V
7. les., 11. les., 1. les., 6. les., 3. les., 5. les., 2. les., 10. les., 8. les., 4. les., 9. les., -1. les. England
4.
1 BiS BiS 1.r změna Mara
1 BisN BiSn 1.r změna Mara
2 BiS BiS 1.r změna Mara
2 BisN BiSn 1.r změna Mara
3 Nj NJ SamS změna Crh
4 Glo Glo III změna Klo
4 SncK Snc 1.r změna Muc
5 Glo Glo III změna Klo
8 Fs FyS odpadá (Vej)
8 FsN FySn odpadá (Vej)
9 Fs FyS odpadá (Vej)
9 FsN FySn odpadá (Vej)
4.V
1 M přesun >> na 24.4. 5. hod
2 Fy Poč2 supluje Pust (Drs)
4 Aj A IV navíc Čih
4 Aj B IV přesun << Čih z 5. hod
4 Vo odpadá (Hoff)
5 M IV přesun << Pust z 1. hod
5 Aj B přesun >> na 24.4. 4. hod
5 Aj A odpadá (Vall)
5.V
1 Zsv V přesun << Hoff z 25.4. 9. hod
1 D odpadá (Kli)
2 Aj B II výměna << Čih z 4. hod
2 Aj A V výměna << Vall z 4. hod
2 Čj výměna >> na 24.4. 4. hod
4 Čj V výměna << Huc z 2. hod
4 Aj B výměna >> na 24.4. 2. hod
4 Aj A výměna >> na 24.4. 2. hod
7 Tv TvD VS1 spojí Erh (Ště)
8 Tv TvD VS1 spojí Erh (Ště)
6.V
1 Nj NJA odpadá (Crh)
1 Nj NJB odpadá (Maru)
4 Tv TvD SSV spojí Erh (Ště)
4 Tv TvH SSV změna Erh
6 Aj A Poč3 přesun << Klo z 7. hod
6 SPD A odpadá (Dra)
7 SPD A Poč4 navíc Dra
7 SPD B Poč4 změna Dra
7 Aj A přesun >> na 24.4. 6. hod
7.V
1 Geo odpadá (Drs)
2 D2 D2 III supluje Muc (Kli)
4 M2 M2 VII supluje Šed (Vej)
5 Bi2 Bi2 odpadá (Star)
6 ZSV2 ZSV2 odpadá (Hoff)
7 Ch1 CH1 VII přesun << Mara z 9. hod
7 Ch2 CH2 1.r přesun << Tům z 9. hod
8 Fj FJ odpadá (Maru)
8 NjKn DSD odpadá (Klo)
8 Šj ŠJ přesun >> na 22.4. 1. hod
9 Ch1 CH1 přesun >> na 24.4. 7. hod
9 Ch2 CH2 přesun >> na 24.4. 7. hod
8.V
1 BiS BiS 1.r změna Mara
2 BiS BiS 1.r změna Mara
3 Nj NJ SamS změna Crh
4 Glo Glo III změna Klo
4 SncK Snc 1.r změna Muc
5 Glo Glo III změna Klo
8 Fs FyS odpadá (Vej)
8 FsN FySn odpadá (Vej)
9 Fs FyS odpadá (Vej)
9 FsN FySn odpadá (Vej)
Pedagogický dohled u třídy:
1.
Hodina: -1. - 11. les., Učitel: Klier Petr
3.V
Hodina: -1. - 11. les., Učitel: Měšťanová Květa