Česko-anglické gymnázium s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 26. 9.

Nepřítomné třídy -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Před
5.V Před
Nepřítomní učitelé -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Crhová Eva .. .. ..
Komůrková Kristýna ..
Maliariková Lenka - - - Mar Mar Crh -
Rawitscher Karey Muc Kom .... .... - .... .... ..
Starčevská Lucie .. Hoff Vej Pech .. - - - - -
Šedivý Zbyněk Erh Erh - Kub .. - Erh Erh
Tůmová Květa Měšť .... Kli Mara - .. Hart ..
Místnosti mimo provoz -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Akce
V Před
Změny v rozvrzích učitelů
Binder Rudolf
6 přesun << Ch1 7.V (CH1)+ VII z 8. hod
8 přesun >> Ch1 7.V (CH1)+ na 6. hod
Crhová Eva
6 změna Nj 3.V (NJ) Poč2
6 spojeno (Mal lék) Šj 3.V (ŠJ) Poč2
Erhart Lukáš
1 spojeno (Šed OČR) Tv 3. (TvD) VS1
2 spojeno (Šed OČR) Tv 3. (TvD) VS1
7 spojeno (Šed OČR) Tv 6.V (TvD) VS1
8 spojeno (Šed OČR) Tv 6.V (TvD) VS1
Hartman David
7 supl. (Tům os) Fy 5.V 4.r za odpadlou
Hoffmann Daniel
2 supl. (Star nem) Vo 4.V 4.r za odpadlou
4 změna Lit 7.V (Lit)+ 2.r
Kubešová Nina
4 supl. (Šed OČR) Tv 4. Tv za odpadlou
Klier Petr
1 navíc SPD 7.V (A) Poč2
1 změna SPD 7.V (B) Poč2
3 supl. (Tům os) D 1. 4.r za odpadlou
Kloudová Štěpánka
3 změna AjC1 8.V (C1B)+ Poč3
Komůrková Kristýna
2 spojeno (Raw os) Inf 1.V (A) Poč2
4 změna M 1.V VII
8. les.přednáška dozor
Maliariková Lenka
8 odpadá Šj 5.V (ŠJ)
9 změna Šj 7.V (ŠJ) 2.r
Maradová Monika
3 změna Bi 3.V Poč4
4 supl. (Tům os) Bi 2. 4.r za odpadlou
Marušincová Irena
4 spojeno (Mal lék) Šj 8.V (ŠJ) Jaz
5 spojeno (Mal lék) Šj 2.V (ŠJ) II
8 odpadá Nj 5.V (NJB)
Měšťanová Květa
1 supl. (Tům os) Čj 6.V 4.r za odpadlou
Muckley Stephen
1 supl. (Raw os) Aj 5.V (A) V za odpadlou
Pechová Jana
4 spojeno (Star nem) Snc 7.V (Snc)+ 3.r
Vejsada Marek
3 supl. (Star nem) M 2.V II za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.
3 D 4.r supluje Kli (Tům)
8. les. Přednáška
1.V
2 Inf A Poč2 spojí Kom (Raw)
4 M VII změna Kom
2.
4 Bi 4.r supluje Mara (Tům)
2.V
3 M II supluje Vej (Star)
5 Šj ŠJ II spojí Mar (Mal)
3.
1 Tv TvD VS1 spojí Erh (Šed)
2 Tv TvD VS1 spojí Erh (Šed)
4 Lit Lit 2.r změna Hoff
4 Snc Snc 3.r spojí Pech (Star)
5 Snc Snc odpadá (Star)
6 Ch1 CH1 VII přesun << Bin z 8. hod
6 Th odpadá (Tům)
7 AjC1 C1A SamS změna Raw
8 Ch1 CH1 přesun >> na 26.9. 6. hod
8 Ch2 CH2 odpadá (Tům)
9 NjKn DSD odpadá (Crh)
10 NjKn DSD odpadá (Crh)
3.V
3 Bi Poč4 změna Mara
6 Nj NJ Poč2 změna Crh
6 Šj ŠJ Poč2 spojí Crh (Mal)
4.
3 AjC1 C1B Poč3 změna Klo
3 AjC1 C1A SamS změna Raw
4 Tv Tv supluje Kub (Šed)
5 Tv odpadá (Šed)
4.V
2 Vo 4.r supluje Hoff (Star)
5.V
1 Aj A V supluje Muc (Raw)
1 Aj B odpadá (Star)
7 Fy 4.r supluje Hart (Tům)
8. les. Přednáška
6.V
1 Čj 4.r supluje Měšť (Tům)
7 Tv TvD VS1 spojí Erh (Šed)
8 Tv TvD VS1 spojí Erh (Šed)
7.V
1 SPD A Poč2 navíc Kli
1 SPD B Poč2 změna Kli
4 Lit Lit 2.r změna Hoff
4 Snc Snc 3.r spojí Pech (Star)
5 Snc Snc odpadá (Star)
6 Ch1 CH1 VII přesun << Bin z 8. hod
7 AjC1 C1A SamS změna Raw
8 Ch1 CH1 přesun >> na 26.9. 6. hod
8 Ch2 CH2 odpadá (Tům)
9 Šj ŠJ 2.r změna Mal
9 NjKn DSD odpadá (Crh)
10 NjKn DSD odpadá (Crh)
8.V
3 AjC1 C1B Poč3 změna Klo
3 AjC1 C1A SamS změna Raw
4 Šj ŠJ Jaz spojí Mar (Mal)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou