Česko-anglické gymnázium s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 8. 6.

Nepřítomné třídy -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
7.V voda voda voda voda voda voda voda voda voda voda
8.V Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
Nepřítomní učitelé -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Unger Filip - - - - - - -
Crhová Eva - .. .... .. .. .. .... - - - - -
Erhart Lukáš - .. .. - .. .... .. .. .. - - -
Marušincová Irena - - - .. Mal - .. .. .. - - -
Šedivý Zbyněk - .. .. - .. .... .. .... - - - -
Štětková Andrea - .. .. - .... .... - .. .. - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Crhová Eva
-1. - 11. les.Sarajevo
Čihovská Eliška
1 výměna << Aj 2.V (A) Jaz z 2.6. 2. hod
Erhart Lukáš
-1. - 11. les.Obecný pedagogický dohled
Hartman David
1 výměna << Inf 2.V (B) Poč1 z 2.6. 2. hod
Hoffmann Daniel
1 změna SvSN 8.V (SVSn)+
2 změna SvSN 8.V (SVSn)+
Hucková Zdeňka
3 odpadá Čj 4.
4 odpadá Čj 8.V
6 přesun << Čj 3. 3.r z 6.6. 8. hod
Klee Petra
2 změna LitK 7.V (Lit)+
3 změna LitK 3. (Lit)+ Jaz
Klier Petr
3 navíc D 1. VI za odpadlou
7 změna HsN 8.V (HSn)+
8 změna HsN 8.V (HSn)+
Kloudová Štěpánka
1 změna AjC1 7.V (C1B)+
5 změna Nj 7.V (DSD)+
Komůrková Kristýna
5 výměna >> M 1.V na 5.6. 5. hod
Maliariková Lenka
3 odpadá Šj 8.V (ŠJ)
4 supl. (Mar Sar) Vo 1.V I za odpadlou
4 odpadá Šj 4. (ŠJ)
Maradová Monika
2 změna SncK 7.V (Snc)+
3 změna SncK 7.V (Snc)+
5 výměna << Bi 1.V I z 5.6. 5. hod
6 přesun << Ch 3.V III z 8. hod
8 přesun >> Ch 3.V na 6. hod
Marušincová Irena
-1. - 11. les.Sarajevo
Mašek Petr
4 změna M1 7.V (M1)+
8 přesun >> Geo 3. na 5.6. 3. hod
Pechová Jana
1 změna AjB2 7.V (B2)+
Pustinová Libuše
4 přesun << M 3.V III z 6. hod
5 změna M1 8.V (M1)+
6 přesun >> M 3.V na 4. hod
Rawitscher Karey
1 změna AjC1 7.V (C1A)+
2 změna GloK 7.V (Glo)+
3 změna GloK 7.V (Glo)+
Soukup Pavel
9 změna SVTN 7.V (SVTn)+
10 změna SVTN 7.V (SVTn)+
Starčevská Lucie
1 výměna >> Bi 2.V na 2.6. 2. hod
3 navíc Bi 5.V V za odpadlou
9 změna BisN 8.V (BiSN)+
10 změna BisN 8.V (BiSN)+
Šedivý Zbyněk
-1. - 11. les.Obecný pedagogický dohled
Štětková Andrea
-1. - 11. les.Obecný pedagogický dohled
Tůmová Květa
7 změna ChSN 8.V (CHSn)+
8 změna ChSN 8.V (CHSn)+
Valladares Amy D.
1 změna Aj 2. (A) Poč3
2 změna GBK 7.V (GB)+
3 změna GBK 7.V (GB)+
Vejsada Marek
1 změna FsN 4. (FySN)+
2 změna FsN 4. (FySN)+
4 změna M2 7.V (M2)+
5 změna M2 8.V (M2)+
Změny v rozvrzích tříd
1.
1 Tv TV15 odpadá (Erh)
1 Tv TvD odpadá (Šed)
2 Tv TV15 odpadá (Erh)
2 Tv TvD odpadá (Šed)
3 D VI navíc Kli
1.V
4 Vo I supluje Mal (Mar)
5 Bi I výměna << Mara z 5.6. 5. hod
5 M výměna >> na 5.6. 5. hod
2.
1 Aj A Poč3 změna Vall
7 Nj NJ odpadá (Mar)
2.V
1 Inf B Poč1 výměna << Hart z 2.6. 2. hod
1 Aj A Jaz výměna << Čih z 2.6. 2. hod
1 Bi výměna >> na 2.6. 2. hod
8 NjKn NJ odpadá (Mar)
3.
3 LitK Lit Jaz změna Klee
5 Nj NJ odpadá (Crh)
6 Čj 3.r přesun << Huc z 6.6. 8. hod
6 Tv TvH odpadá (Erh)
6 Tv TvD odpadá (Šed)
8 Geo přesun >> na 5.6. 3. hod
3.V
1 Nj NJ odpadá (Crh)
4 M III přesun << Pust z 6. hod
4 Tv TvD odpadá (Šed)
4 Tv TvH odpadá (Erh)
6 Ch III přesun << Mara z 8. hod
6 M přesun >> na 8.6. 4. hod
8 Ch přesun >> na 8.6. 6. hod
4.
1. - 10. les. Prázdniny
4.V
6 Nj NJ odpadá (Mar)
5.V
1 Tv TV15 odpadá (Erh)
1 Tv TvD odpadá (Ště)
2 Tv TV15 odpadá (Erh)
2 Tv TvD odpadá (Ště)
3 Bi V navíc Star
7.V
5 Nj NJ odpadá (Crh)
1. - 10. les. vodácký kurz
8.V
1. - 10. les. Prázdniny
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou