Česko-anglické gymnázium s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 5. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Crhová Eva .. .. Mar -
Čihovská Eliška Dra
Escobar Castillo Javier Jesus .. .. Mar - - ..
Kloudová Štěpánka - - - -
Maliariková Lenka ....
Meyer Maren - - - -
Pechová Jana ....
Místnosti mimo provoz -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.r ZKNJ ZKNJ ZKNJ ZKNJ ZKNJ
Stu ZKNJ ZKNJ ZKNJ ZKNJ
Změny v rozvrzích učitelů
Čihovská Eliška
2 změna Aj 4.V (B) III
2 spojeno (Dra) Aj 4.V (A) III
3. les.Obecný pedagogický dohled
Dočkálková Veronika
6 výměna << VV 1.V VV z 7.12. 6. hod
Draslarová Eva
2 navíc SPD 2. (A) Poč3 za odpadlou
2 odpadá Ivt 4.V (A) změna hodiny
3 spojeno (Čih PedD) Ivt 4.V (A) Poč4
Hoffmann Daniel
1 změna Zsv 1. VV
Hucková Zdeňka
4 změna Čj 4. III
Komůrková Kristýna
2 změna M 1. I
Maliariková Lenka
6 změna Šj 8.V (ŠJ) I
Maradová Monika
7 odpadá Th 4.V zrušeno
Marušincová Irena
2 změna Nj 3.V (NJ) 3.r
3 změna Nj 6.V (NJB) I
3 spojeno (Cas os) Šj 6.V (ŠJ) I
Pechová Jana
3 změna Aj 2.V (B) 3.r
2. les.Obecný pedagogický dohled
Pustinová Libuše
3 změna M1 8.V (M1)+ II
Tůmová Květa
5 změna Th 4. VV
Valladares Amy D.
2 změna GBK 3. (GB)+ Poč1
3 přesun << GBK 3. (GB)+ Jaz z 3. hod
3 přesun >> GBK 3. (GB)+ na 3. hod
6 změna Ak 3.V (B) Poč2
Žák Václav
6 výměna >> HV 1.V na 7.12. 6. hod
7 změna Hu 5.V (HV)+ mim
8 změna Hu 5.V (HV)+ mim
Změny v rozvrzích tříd
1.
1 Zsv VV změna Hoff
2 M I změna Kom
7 Hu HV mim změna VŽák
8 Hu HV mim změna VŽák
1.V
6 VV VV výměna << Doč z 7.12. 6. hod
6 HV výměna >> na 7.12. 6. hod
2.
2 SPD B Poč3 navíc Dra
2 SPD A Poč3 navíc Dra
2 Nj NJ odpadá (Crh)
2 Šj ŠJ odpadá (Cas)
2.V
3 Aj B 3.r změna Pech
3.
2 GBK GB Poč1 změna Vall
3 GBK GB Jaz přesun << Vall z 3. hod
3 GBK GB přesun >> na 5.12. 3. hod
3.V
2 Nj NJ 3.r změna Mar
6 Ak B Poč2 změna Vall
4.
3 M1 M1 II změna Pust
4 Čj III změna Huc
5 Th VV změna Tům
6 Šj ŠJ odpadá (Cas)
4.V
2 Aj B III změna Čih
2 Aj A III spojí Čih (Dra)
3 Ivt A Poč4 spojí Dra (Čih)
7 Th odpadá (Mara)
5.V
7 Hu HV mim změna VŽák
8 Hu HV mim změna VŽák
6.V
3 Nj NJA I spojí Mar (Crh)
3 Nj NJB I změna Mar
3 Šj ŠJ I spojí Mar (Cas)
7.V
1 Nj DSD odpadá (Crh)
1 Šj ŠJ odpadá (Cas)
2 GBK GB Poč1 změna Vall
3 GBK GB Jaz přesun << Vall z 3. hod
3 GBK GB přesun >> na 5.12. 3. hod
8.V
3 M1 M1 II změna Pust
6 Šj ŠJ I změna Mal
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou