Česko-anglické gymnázium s.r.o.
v

Změny v rozvrhu Thursday 26. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Crhová Eva Pech
Maliariková Lenka Pech
Starčevská Lucie - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Hoffmann Daniel
6 navíc SvS 4. (SVS) VII
7 navíc SvS 4. (SVS) VII
10 odpadá SvS 4. (SVS) zrušeno
11 odpadá SvS 4. (SVS) zrušeno
Hucková Zdeňka
2 změna Čj 6.V SamS
Maliariková Lenka
3 změna Šj 6.V (ŠJ) SamS
Maradová Monika
2 změna Bi 1. SamS
3 změna Bi 5.V SamS
4 změna Bi2 3. (Bi2)+ SamS
Mašek Petr
1 navíc GeS 4. (GeS) V
2 navíc GeS 4. (GeS) V
Pechová Jana
4 navíc Nj 8.V (NJ) V
4 spojeno (Crh DVPP) Nj 4. (NJ) VV
Rawitscher Karey
-1 odpadá Aj 8.V (CAE) zrušeno
3 navíc Aj 8.V (CAE) V
Soukup Pavel
1 změna Ivt 2. (A) SamS
2 změna Ivt 2. (B) SamS
3 změna Ivt 1. (A) SamS
Starčevská Lucie
2 změna Bi 2.V SamS
Štětková Andrea
2 změna Tv 3.V (TvD) SamS
7 změna Tv 5.V (TvD) SamS
9 změna Tv 3. (TvD) SamS
Valladares Amy D.
10 odpadá GBK 8.V (GB) zrušeno
11 odpadá GBK 8.V (GB) zrušeno
Vejsada Marek
7 přesun >> M 3.V na 25.11. 4. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.
2 Bi SamS změna Mara
3 Ivt A SamS změna Sou
2.
1 Ivt A SamS změna Sou
2 Ivt B SamS změna Sou
2.V
2 Bi SamS změna Star
3.
4 Bi2 Bi2 SamS změna Mara
9 Tv TvD SamS změna Ště
3.V
2 Tv TvD SamS změna Ště
7 M přesun >> na 25.11. 4. hod
4.
1 GeS GeS V navíc Maš
2 GeS GeS V navíc Maš
4 Šj ŠJz VII spojí Pech (Mal)
4 Nj NJ VV spojí Pech (Crh)
6 SvS SVS VII navíc Hoff
7 SvS SVS VII navíc Hoff
10 SvS SVS odpadá (Hoff)
11 SvS SVS odpadá (Hoff)
5.V
3 Bi SamS změna Mara
7 Tv TvD SamS změna Ště
6.V
2 Čj SamS změna Huc
3 Šj ŠJ SamS změna Mal
7.V
4 Bi2 Bi2 SamS změna Mara
8.V
-1 Aj CAE odpadá (Raw)
3 Aj CAE V navíc Raw
4 Šj ŠJz VII spojí Pech (Mal)
4 Nj NJ V navíc Pech
10 GBK GB odpadá (Vall)
11 GBK GB odpadá (Vall)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou