Česko-anglické gymnázium s.r.o.
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 26.6.2019
Nepřítomné třídy-11234567891011
5.VAkceAkceAkceAkceAkceAkceAkceAkceAkceAkceAkceAkce
Nepřítomní učitelé-11234567891011
Crhová Eva(Homb)---............-..--
Šedivý Zbyněk(BesD)--............-....---
Tůmová Květa(PedD)-......-......-..--
Změny v rozvrzích učitelů:
Drašarová Lenka6. hododpadáŠj8.V (ŠJ)zrušeno
7. hododpadáŠj6.V (ŠJz)+zrušeno
8. hododpadáŠj7.V (ŠJ)zrušeno
Dufková Petra2. hododpadáBi1.zrušeno
3. hododpadáBi2.zrušeno
5. hododpadáPřCn3.V (PřBi)zrušeno
6. hododpadáBi17.V (Bi1)+zrušeno
7. hododpadáBi27.V (Bi2)+zrušeno
Erhart Lukáš1. hododpadáTv3.V (TvH)zrušeno
2. hododpadáTv3.V (TvH)zrušeno
4. hododpadáVZ1.Vzrušeno
7. hododpadáTv5.V (TvH)zrušeno
8. hododpadáTv5.V (TvH)zrušeno
Escobar Castillo Javier Jesus2. hododpadáŠj7.V (ŠJ)zrušeno
3. hododpadáŠj2.V (ŠJ)zrušeno
4. hododpadáŠj4.V (ŠJ)zrušeno
5. hododpadáŠj5.V (ŠJ)zrušeno
6. hododpadáŠj1. (ŠJz)zrušeno
7. hododpadáŠj6.V (ŠJp)zrušeno
Hartman David1. hododpadáIvt5.V (A)zrušeno
2. hododpadáFy4.Vzrušeno
3. hododpadáIvt5.V (B)zrušeno
4. hododpadáFy2.Vzrušeno
5. hododpadáPřCn3.V (PřFy)zrušeno
Hřivnáč Jakub8. hododpadáCh3.Vzrušeno
9. hododpadáCh17.V (CH1)+zrušeno
Hucková Zdeňka1. hododpadáČj2.zrušeno
2. hododpadáFj7.V (FJ)+zrušeno
4. hododpadáČj3.zrušeno
5. hododpadáFj8.V (FJ)+zrušeno
6. hododpadáČj4.zrušeno
7. hododpadáČj8.Vzrušeno
Jícha Jaroslav1. hododpadáM5.V (B)zrušeno
3. hododpadáM5.V (A)zrušeno
Kernerová Nina1. hododpadáAj1.V (AJA)zrušeno
3. hododpadáAj6.V (A)zrušeno
4. hododpadáAj5.V (B)zrušeno
5. hododpadáAj2.V (A)zrušeno
7. hododpadáAj1.V (AJB)zrušeno
8. hododpadáAj2.V (B)zrušeno
Klee Petra1. hododpadáAj1. (B)zrušeno
3. hododpadáZSV17.V (ZSV1)+zrušeno
4. hododpadáAj5.V (A)zrušeno
Klier Petr1. hododpadáD6.Vzrušeno
2. hododpadáD1.Vzrušeno
4. hododpadáD3.Vzrušeno
5. hododpadáSPD7.V (B)zrušeno
Kloudová Štěpánka2. hododpadáNj3. (DSD)+zrušeno
3. hododpadáPol4. (Pol)+zrušeno
4. hododpadáPol4. (Pol)+zrušeno
7. hododpadáNj6.V (DSD)+zrušeno
Kordová Eva3. hododpadáLit4. (Lit)+zrušeno
4. hododpadáLit4. (Lit)+zrušeno
Marušincová Irena-1. hododpadáFjN1. (FJN)+zrušeno
2. hododpadáNj7.V (NJz)+zrušeno
4. hododpadáNj4.V (DSD)zrušeno
5. hododpadáNj5.V (NJ)+zrušeno
6. hododpadáNj8.V (DSD)zrušeno
Mašek Petr1. hododpadáZ2.Vzrušeno
4. hododpadáGeo7.Vzrušeno
5. hododpadáM2.zrušeno
6. hododpadáTh3.Vzrušeno
8. hododpadáGeo3.zrušeno
Měšťanová Květa5. hododpadáČj1.Vzrušeno
6. hododpadáČj2.Vzrušeno
Muckley Stephen1. hododpadáAk1. (A)zrušeno
2. hododpadáAk5.V (AKA)zrušeno
3. hododpadáSncK4. (Snc)+zrušeno
4. hododpadáSncK4. (Snc)+zrušeno
6. hododpadáAk6.V (A)zrušeno
7. hododpadáAk1.V (A+)zrušeno
8. hododpadáAk1. (B)zrušeno
Pechová Jana1. hododpadáČj4.Vzrušeno
3. hododpadáGB4. (GB)+zrušeno
4. hododpadáGB4. (GB)+zrušeno
7. hododpadáAj3.V (A)zrušeno
8. hododpadáAj1. (A)zrušeno
Pustinová Libuše1. hododpadáM17.V (M1)+zrušeno
2. hododpadáM2.Vzrušeno
3. hododpadáM1.zrušeno
4. hododpadáFy2.zrušeno
5. hododpadáFy6.Vzrušeno
7. hododpadáTh4.zrušeno
Rawitscher Karey1. hododpadáAk1.V (AJB)zrušeno
2. hododpadáAk5.V (AKB)zrušeno
5. hododpadáAk2.V (B)zrušeno
6. hododpadáAk6.V (A+)zrušeno
7. hododpadáAk1.V (AJA)zrušeno
8. hododpadáAk2.V (A)zrušeno
Strelková Marina6. hododpadáRJ8.V (RJ)zrušeno
Šedivý Zbyněk-1.-11. hod Beseda
Štětková Andrea1. hododpadáTv3.V (TvD)zrušeno
2. hododpadáTv3.V (TvD)zrušeno
4. hododpadáTv1. (TvD)zrušeno
5. hododpadáTv3. (TvD)zrušeno
Štruncová Kateřina7. hododpadáNj6.V (NJ)+zrušeno
8. hododpadáNjKn7.V (DSDk)zrušeno
9. hododpadáWDn6.V (DSD)+zrušeno
Tůmová Květa-1.-11. hod Obecný pedagogický dozor
Valladares Amy D.2. hododpadáAk5.V (A+)zrušeno
3. hododpadáAj6.V (A+)zrušeno
6. hododpadáAj6.V (B)zrušeno
7. hododpadáAj3.V (B)zrušeno
Veber Tomáš1. hododpadáSvS4. (SVS)+zrušeno
2. hododpadáSvS4. (SVS)+zrušeno
3. hododpadáZSV27.V (ZSV2)+zrušeno
4. hododpadáZsv6.Vzrušeno
5. hododpadáSPD7.V (A)zrušeno
6. hododpadáVo4.Vzrušeno
Vejsada Marek1. hododpadáM27.V (M2)+zrušeno
2. hododpadáM6.Vzrušeno
3. hododpadáM1.Vzrušeno
5. hododpadáM4.Vzrušeno
6. hododpadáTh1.Vzrušeno
8. hododpadáMsN8.V (MSn)+zrušeno
9. hododpadáMsN8.V (MSn)+zrušeno
White Vivian Lee1. hododpadáAj1.V (A+)zrušeno
2. hododpadáAk2.zrušeno
3. hododpadáAk6.V (B)zrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
1.-1. hodFjNFJNodpadá(Mar)
1. hodAjBodpadá(Klee)
1. hodAkAodpadá(Muc)
2. hodBiodpadá(Duf)
3. hodModpadá(Pust)
4. hodTvTvHodpadá(Šed)
4. hodTvTvDodpadá(Ště)
5. hodNjNJodpadá(Mar)
6. hodŠjŠJzodpadá(Cas)
7. hodChodpadá(Tům)
8. hodAkBodpadá(Muc)
8. hodAjAodpadá(Pech)
1.V1. hodAjAJAodpadá(Ker)
1. hodAkAJBodpadá(Raw)
1. hodAjA+odpadá(Whi)
2. hodDodpadá(Kli)
3. hodModpadá(Vej)
4. hodVZodpadá(Erh)
5. hodČjodpadá(Měšť)
6. hodThodpadá(Vej)
7. hodAjAJBodpadá(Ker)
7. hodAkA+odpadá(Muc)
7. hodAkAJAodpadá(Raw)
2.-1. hodFjNFJNodpadá(Mar)
1. hodČjodpadá(Huc)
2. hodAkodpadá(Whi)
3. hodBiodpadá(Duf)
4. hodFyodpadá(Pust)
5. hodModpadá(Maš)
6. hodChodpadá(Tům)
7. hodŠjŠJzodpadá(Drš)
7. hodNjNJodpadá(Štr)
7. hodNjDSDodpadá(Klo)
9. hodWDnDSDodpadá(Štr)
2.V1. hodZodpadá(Maš)
2. hodModpadá(Pust)
3. hodŠjŠJodpadá(Cas)
3. hodNjNJodpadá(Crh)
4. hodFyodpadá(Hart)
5. hodAjAodpadá(Ker)
5. hodAkBodpadá(Raw)
6. hodČjodpadá(Měšť)
8. hodAjBodpadá(Ker)
8. hodAkAodpadá(Raw)
3.1. hodM2M2odpadá(Vej)
1. hodM1M1odpadá(Pust)
2. hodFjFJodpadá(Huc)
2. hodNjDSDodpadá(Klo)
2. hodNjNJzodpadá(Mar)
3. hodZSV1ZSV1odpadá(Klee)
3. hodZSV2ZSV2odpadá(Veb)
4. hodČjodpadá(Huc)
5. hodTvTvHodpadá(Šed)
5. hodTvTvDodpadá(Ště)
6. hodBi1Bi1odpadá(Duf)
7. hodBi2Bi2odpadá(Duf)
8. hodGeoodpadá(Maš)
9. hodCh1CH1odpadá(Hři)
9. hodCh2CH2odpadá(Tům)
3.V1. hodTvTvHodpadá(Erh)
1. hodTvTvDodpadá(Ště)
2. hodTvTvHodpadá(Erh)
2. hodTvTvDodpadá(Ště)
4. hodDodpadá(Kli)
5. hodPřCnPřBiodpadá(Duf)
5. hodPřCnPřFyodpadá(Hart)
5. hodPřCnPřCHodpadá(Tům)
6. hodThodpadá(Maš)
7. hodAjAodpadá(Pech)
7. hodAjBodpadá(Vall)
8. hodChodpadá(Hři)
9. hodNjKnNJodpadá(Crh)
4.1. hodChSChSodpadá(Tům)
1. hodSvSSVSodpadá(Veb)
2. hodChSChSodpadá(Tům)
2. hodSvSSVSodpadá(Veb)
3. hodPolPolodpadá(Klo)
3. hodLitLitodpadá(Kor)
3. hodSncKSncodpadá(Muc)
3. hodGBGBodpadá(Pech)
4. hodPolPolodpadá(Klo)
4. hodLitLitodpadá(Kor)
4. hodSncKSncodpadá(Muc)
4. hodGBGBodpadá(Pech)
6. hodČjodpadá(Huc)
7. hodThodpadá(Pust)
8. hodMsMSodpadá(Vej)
9. hodMsMSodpadá(Vej)
4.V1. hodČjodpadá(Pech)
2. hodFyodpadá(Hart)
3. hodChodpadá(Tům)
4. hodŠjŠJodpadá(Cas)
4. hodNjDSDodpadá(Mar)
4. hodNjNJodpadá(Crh)
5. hodModpadá(Vej)
6. hodVoodpadá(Veb)
7. hodNjKnDSDodpadá(Crh)
5.V1. hodIvtAodpadá(Hart)
1. hodMBodpadá(Jích)
2. hodAkAKBodpadá(Raw)
2. hodAkA+odpadá(Vall)
2. hodAkAKAodpadá(Muc)
3. hodIvtBodpadá(Hart)
3. hodMAodpadá(Jích)
4. hodAjBodpadá(Ker)
4. hodAjAodpadá(Klee)
5. hodŠjŠJodpadá(Cas)
5. hodFjFJodpadá(Huc)
5. hodNjKnDSDodpadá(Crh)
5. hodNjNJodpadá(Mar)
7. hodTvTvHodpadá(Erh)
7. hodTvTvDodpadá(Šed)
8. hodTvTvHodpadá(Erh)
8. hodTvTvDodpadá(Šed)
-1.-11. hod Akce třídy
6.V-1. hodFjNFJNodpadá(Mar)
1. hodDodpadá(Kli)
2. hodModpadá(Vej)
3. hodAjAodpadá(Ker)
3. hodAkBodpadá(Whi)
3. hodAjA+odpadá(Vall)
4. hodZsvodpadá(Veb)
5. hodFyodpadá(Pust)
6. hodAkA+odpadá(Raw)
6. hodAkAodpadá(Muc)
6. hodAjBodpadá(Vall)
7. hodŠjŠJpodpadá(Cas)
7. hodNjNJodpadá(Štr)
7. hodŠjŠJzodpadá(Drš)
7. hodNjDSDodpadá(Klo)
9. hodWDnDSDodpadá(Štr)
7.V1. hodM2M2odpadá(Vej)
1. hodM1M1odpadá(Pust)
2. hodŠjŠJodpadá(Cas)
2. hodFjFJodpadá(Huc)
2. hodNjDSDodpadá(Klo)
2. hodNjNJzodpadá(Mar)
3. hodZSV1ZSV1odpadá(Klee)
3. hodZSV2ZSV2odpadá(Veb)
4. hodGeoodpadá(Maš)
5. hodSPDBodpadá(Kli)
5. hodSPDAodpadá(Veb)
6. hodBi1Bi1odpadá(Duf)
7. hodBi2Bi2odpadá(Duf)
8. hodŠjŠJodpadá(Drš)
8. hodNjKnDSDkodpadá(Štr)
9. hodCh1CH1odpadá(Hři)
9. hodCh2CH2odpadá(Tům)
8.V1. hodChSChSodpadá(Tům)
1. hodSvSSVSodpadá(Veb)
2. hodChSChSodpadá(Tům)
2. hodSvSSVSodpadá(Veb)
3. hodPolPolodpadá(Klo)
3. hodLitLitodpadá(Kor)
3. hodSncKSncodpadá(Muc)
3. hodGBGBodpadá(Pech)
4. hodPolPolodpadá(Klo)
4. hodLitLitodpadá(Kor)
4. hodSncKSncodpadá(Muc)
4. hodGBGBodpadá(Pech)
5. hodFjFJodpadá(Huc)
6. hodRJRJodpadá(Stre)
6. hodŠjŠJodpadá(Drš)
6. hodNjDSDodpadá(Mar)
7. hodČjodpadá(Huc)
8. hodMsMSodpadá(Vej)
8. hodMsNMSnodpadá(Vej)
9. hodMsMSodpadá(Vej)
9. hodMsNMSnodpadá(Vej)